STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92609

$ 79.00
  • STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92609

STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92609

$ 79.00
Item #: 92609

.

  • Gallery
  • Description

.