STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92597

$ 69.00
  • STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92597

STANLEY No. 63X Round Bottom Spoke Shave circa 1911-41 SWEETHEART - 92597

$ 69.00
Item #: 92597

.

  • Gallery
  • Description

.