Mint ECE Smooth Plane - 109916

$ 79.00
  • Mint ECE Smooth Plane - 109916

Mint ECE Smooth Plane - 109916

$ 79.00
Item #: 109916

7 7/8 inches long. 1 1/2 inch single iron.

  • Gallery
  • Description

7 7/8 inches long. 1 1/2 inch single iron.